3.2.7.9 z dnia:
 • dostosowano szablony recept;
 • poprawiono sposób wyświetlania danych pacjenta na recepcie;
 • zmodyfikowano sposób uruchamiania programu w kontekście obserwowanych problemów z wyświetleniem wykazu pacjentów.
3.2.7.8 z dnia:
 • dostosowano moduł sprawdzania uprawnień pacjenta w kontekście zmian w eWUŚ;
 • zmodyfikowano szablon zaświadczenia lekarskiego;
 • zmodyfikowano wykaz pacjentów (filtrowanie);
 • poprawiono sposób funkcjonowania okna dostępu do gabinet.gov.pl;
 • drobne modyfikacje i poprawki.
3.2.7.5-6 z dnia:
 • dodano szereg funkcji rozszerzających możliwości wydruków;
 • dodano możliwość zaszeregowania personelu do oddziałów (grup);
 • dodano możliwość określenia domyślnego sposobu wystawiania recepty (papierowa, gabinet.gov.pl).
3.2.7.4 z dnia:
 • wprowadzono wykaz ICD-9;
 • dodano możliwość zapamiętywania zawartości wybranych pól w wydrukach;
 • wprowadzono możliwość blokowania okna aplikacji po upływie zadanego czasu;
 • poprawiono pasek narzędzi dodatkowych (obsługa niskich rozdzielczości);
 • naprawiono opcję aktualizacji z poziomu programu;
 • zmodyfikowano sposób rejestracji programu - wprowadzono możliwość rejestracji całej bazy danych lub użytkownika (do tej pory rejestrowane było tylko stanowisko komputerowe).
3.2.7.3 z dnia:
 • w trakcie sprawdzania ubezpieczenia pacjenta dodatkowo informacja uzupełniana jest datą, do której obowiązuje kwarantanna pacjenta (o ile został poddany kwarantannie).
3.2.7.2 z dnia:
 • zastosowano nowszą wersję wbudowanej przeglądarki w celu wyeliminowania problemów z drukowaniem e-recept w serwisie gabinet.gov.pl. Nowa wersja programu może być uruchamiana na Windows 7 i późniejszych. Dla systemów Windows XP i Vista należy instalować wersję 3.2.7.1 programu.
3.2.7.1 z dnia:
 • zmieniono położenie plików tymczasowych przeglądarki wbudowanej w program w celu wyeliminowania problemów związanych z wydrukiem e-recepty.
3.2.7.0 z dnia:
 • przygotowano testy aplikacji (nakładki) ułatwiającej korzystanie z serwisu gabinet.gov.pl;
 • zmodyfikowano strukturę tabeli m_pacjenci w kontekście wdrożenia e-recept (dodano pola województwo, numer domu, numer mieszkania oraz numer dokumentu tożsamości);
 • wdrożono dostęp do e-recept poprzez serwis gabinet.gov.pl - program GABeNET ułatwia korzystanie z tej witryny poprzez możliwość wypełniania pól formularzy danymi z bazy danych programu;
 • poprawiono błąd pojawiający się przy wstawianiu nazwy ulicy do serwisu gabinet.gov.pl;
 • zmieniono sposób kodowania otwieranej strony na domyślny.
3.2.6.7 z dnia:
 • usunięto błąd związany z brakiem możliwości wypełnienia pól w drukowanych dokumentach.
3.2.6.6 z dnia:
 • dodano możliwość zaznaczania pacjentów, którym nie przygotowano jeszcze opisów wizyt (nowi pacjenci zarejestrowani np. telefonicznie);
 • weryfikacja pól typu timestamp w całej bazie danych. Uwaga: aktualizacja może zająć dużo czasu.
3.2.6.5 z dnia:
 • poprawiono błąd z brakiem polskich liter przy wstawianiu informacji o wykonaniu wydruku (recepty);
 • poprawiono błąd w planie wizyt dotyczący pola TIMESTAMP.
3.2.6.4 z dnia:
 • poprawiono błąd z opcji zarządzania szablonami wydruku - nie było można zmienić lub dodać nazwy szablonu wydruku;
 • zmodyfikowano zapytanie do bazy danych związane z generowaniem karty pacjenta (zoptymalizowano zapytanie);
 • dokonano drobnej korekty w szablonie wydruku recepty;
 • dodano szablon wydruku skierowania do laboratorium na formacie recepty (uwaga: szablon należy zarejestrować samodzielnie);
 • poprawiono drobne błędy w oknie planowania wizyt;
 • wykonano drobne modyfikacje związane z funkcjonowaniem oprogramowania.
3.2.6.3 z dnia:
 • dodano szablon wydruku "Zgody na przetwarzanie danych osobowych" (RODO);
 • dodano szablon wydruku informowania o stanie zdrowia;
 • poprawiono szablon wydruku rachunku/faktury.
3.2.6.2 z dnia:
 • uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept;
 • zmodyfikowano niektóre szablony wydruków dodając pola zgody pacjenta na wykonanie badania.
3.2.6.1 z dnia:
 • ze względu na problemy z archiwizacją dużych plików (w przypadku archiwizacji danych graficznych) zmieniono format pliku zarchiwizowanych danych;
 • wprowadzono opcję wyświetlania podglądu treści HTML wybieranych szablonów opisów;
 • poprawiono błąd związany z formatem pola VAT przy wywoływaniu okna badań dodatkowych.
3.2.6.0 z dnia:
 • zmieniono sposób archiwizowania pól typu BLOB.
3.2.5.9 z dnia:
 • poprawiono błąd pojawiający się przy otwieraniu okna badania dodatkowego.
3.2.5.8 z dnia:
 • zastosowano zaktualizowaną wersję biblioteki zapewniającej dostęp do baz danych - umożliwienie dostępu do nowszych wersji serwerów baz danych MySQL/MariaDB;
 • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości automatycznego tworzenia bazy danych przechowującej informacje o błędach.
3.2.5.7 z dnia:
 • wprowadzono możliwość drukowania na recepcie informacji o specjalizacji lekarza;
 • dodano możliwość zapamiętywania numeru portu w oknie logowania.
3.2.5.6 z dnia:
 • dodano możliwość przeglądania i analizowania obrazów w oknie badania dodatkowego (dodano skalowalne okno do przeglądania danych graficznych).
3.2.5.5 z dnia:
 • dostosowano opcję importowania numerów recept z pliku XML zgodnie z formatem obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2018 r. Pliki w starszym formacie są również obsługiwane - program automatycznie rozróżnia format.
3.2.5.3-4 z dnia:
 • w informacji o obrazie zapisanym w bazie danych ujęto datę i godzinę wprowadzenia tego obiektu;
 • poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyświetlaniu polskich znaków w oknie opisu wizyty po wprowadzeniu informacji o wydrukowaniu recepty.
3.2.5.2 z dnia:
 • poprawiono szablon wydruku recepty (przesunięto kod paskowy z numerem prawa wykonywania zawodu)
3.2.5.1 z dnia:
 • poprawiono błąd, który powodował zamykanie programu w trakcie pierwszego uruchomienia.
3.2.5.0 z dnia:
 • poprawiono błąd pojawiający się podczas wyświetlania galerii obrazów w karcie pacjenta;
 • zmodyfikowano sposób umieszczania informacji o substancji czynnej na receptach;
 • zmodyfikowano zakres informacji umieszczanych w opisie wizyty po wydrukowaniu recepty (dodano informacji o ilości opakowań).
3.2.4.9 z dnia:
 • - poprawiono błąd, który powodował konieczność ponownego wciśnięcia przycisku Ok w oknie logowania;
 • - poprawiono opcję usuwania (ukrywania) opisów wizyt;
 • - zmodyfikowano mechanizm nadawania identyfikatora przy wprowadzaniu danych nowego pacjenta.
3.2.4.8 z dnia:
 • dodano funkcje wykorzystywane przy generowaniu szablonów wydruków.
3.2.4.7 z dnia:
 • poprawiono okno logowania;
 • zmodyfikowano dostępne procedury w narzędziu raportującym;
 • wprowadzono mechanizm zapamiętywania rozdzielczości dla videograbberów.
3.2.4.6 z dnia:
 • dodano funkcje w edytorze szablonów wydruków;
 • dodano możliwość umieszczenia na wydrukach daty najbliższej wizyty;
 • poprawiono drobne błędy w programie.
3.2.4.5 z dnia:
 • dodano nowe funkcjonalności w obszarze rozliczenia usług (dostępne tylko dla zlecającego);
 • poprawiono kilka drobnych błędów.