Oprogramowanie GABeNET przeznaczone jest do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i może być wykorzystywane przez lekarzy oraz personel pomocniczy w prywatnych gabinetach lekarskich, poradniach i przychodniach. Podstawowe funkcje to:

 • prowadzenie ewidencji pacjentów,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej, wraz z możliwością uzupełniania jej obrazami pobieranymi z aparatury medycznej;
 • generowanie i wypełnianie druków medycznych, w tym recept;
 • sprawdzanie ubezpieczenia pacjenta w eWUŚ;
 • planowanie wizyt.

Zastosowane rozwiązania ułatwiają i zarazem skracają czas uzupełniania dokumentacji medycznej pacjenta, wypełniania druków medycznych (zaświadczenia, skierowania itp.) i wystawiania recept (w oparciu o aktualizowany wykaz leków). W wersji rozszerzonej oprogramowanie pozwala na dołączanie do opisów badań obrazów (pobieranych bezpośrednio z aparatury medycznej, skanera, plików graficznych lub sekwencji wideo). Istnieje również możliwość skanowania dokumentów i wyników badań otrzymanych od pacjenta oraz sporządzenia kopii dotychczasowej dokumentacji medycznej. Może być wykorzystywane na pojedynczych stanowiskach komputerowych lub pracować w sieci na wspólnej bazie danych. Zastosowane technologie internetowe rozszerzają funkcje oprogramowania o możliwość weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy (system eWUŚ), informowanie i przypominanie pacjentom o zaplanowanych wizytach poprzez opcję wysyłania sms, uaktualniania wykazu leków i aktualizacji programu. 

Na podstawie wniosków zgłaszanych przez naszych Użytkowników oraz zmian w systemie prawnym dotyczącym Służby Zdrowia oprogramowanie GABeNET jest stale modyfikowane, natomiast przyjęte zasady licencjonowania pozwalają na nieodpłatne jego aktualizowanie do najnowszych wersji.

GABeNET składa się z trzech modułów:

 • MGABeNET - program główny pakietu przeznaczony do realizacji podstawowych funkcji;
 • MINSTeL - program do zarządzania użytkownikami (tworzenie i usuwanie kont użytkowników) oraz bazami danych (oprogramowanie GABeNET pozwala na korzystanie z nieograniczonej ilości baz danych);
 • MGabArch - program do sporządzania kopii zapasowej danych oraz odzyskiwania danych z tych kopii w razie awarii bazy danych.

Oprogramowanie GABeNET występuje w czterech wersjach:

 1. Jednostanowiskowej podstawowej pozwalającej na prowadzenie kartoteki pacjentów, generowanie opisów badań i wizyt (tylko opisy tekstowe), sprawdzanie uprawnień w eWUŚ, sporządzanie druków medycznych, planowanie wizyt. Z bazy danych programu może korzystać tylko jeden użytkownik.
 2.  Wielostanowiskowej podstawowej o funkcjonalnościach takich, jak w wersji jednostanowiskowej podstawowej, ale z możliwością jednoczesnej prawy wielu użytkowników (praca w sieci komputerowej).
 3. Jednostanowiskowej rozszerzonej o funkcjonalnościach takich, jak w wersji jednostanowiskowej podstawowej, z dodatkową możliwością uzupełniania opisów badań i wizyt danymi graficznymi pobieranymi bezpośrednio z aparatury medycznej (USG, kolposkop itp.).
 4. Wielostanowiskowej rozszerzonej, łączącej możliwość pracy w sieci komputerowej i zdolności do uzupełniania dokumentacji medycznej obrazami pobieranymi z aparatury medycznej.

Na podstawie wersji wielostanowiskowej rozszerzonej przygotowano również wariant wieloserwerowy, który pozwala na korzystanie z oprogramowania GABeNET w wielu lokalizacjach i automatyczne synchronizowanie danych poprzez sieć Internet. 

Jednocześnie, aby ułatwić przejście (przeniesienie danych) z innych programów medycznych przygotowaliśmy szereg bezpłatnych aplikacji importujących (Gabinet lekarski PL_SOFT, Gabinet 2.0 PC Komputer, Medyk, QGabinet 3000, LEKARZ i inne). Przygotowujemy również programy importujące dane z innych systemów - nie wyszczególnionych w programach dodatkowych, potrzebujemy jednak przykładowe dane, aby przygotować stosowną aplikację.

Wszystkie te cechy sprawiają, że oprogramowanie GABeNET jest chętnie użytkowane przez lekarzy specjalistów w małych i średnich placówkach medycznych.