Zastosowane oprogramowanie medyczne znacząco wpływa na jakość sporządzanej dokumentacji medycznej. Specyfika pracy placówek służby zdrowia powoduje, że programy powinny charakteryzować się dużą elastycznością w zakresie redagowania treści opisów badań i wizyt oraz spełniać surowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych o pacjentach. Wychodząc na przeciw potrzebom opracowaliśmy szereg rozwiązań, z których można wybrać aplikację adekwatną do potrzeb:

  • GABeNET: najbardziej elastyczny program (jedno i wielostanowiskowy) pozwalający na prowadzenie dokumentacji medycznej, sporządzanie wydruków itp.;
  • GABeLek: jednostanowiskowy program przeznaczony do drukowania recept w oparciu o aktualizowany wykaz leków;
  • GAB4You: jednostanowiskowy program pozwalający na sporządzanie opisów badań i wizyt;
  • GABeRec: jednostanowiskowy program do drukowania pul "papierowych" recept.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym oprogramowaniem w codziennej praktyce medycznej.